e-SZAKMA Moduláris Szakképzés Szoftverrendszer  Belépés
twinnet 
 
Az e-SZAKMA szoftver

e-SZAKMA.NET

Felhasználói támogatás
e-SZAKMA 2 Moduláris Szakképzési Szoftverrendszer

eszakma

Az OKJ szakképesítések iskolarendszerű és iskolarendszeren kívüli oktatásához elengedhetetlenül szükséges az új szakképesítések tanterveinek, felnőttképzési programjainak, szakmacsoportos alapozó tanterveinek kidolgozása és folyamatos aktualizálása. Az e-SZAKMA szoftverrendszer Képzési Program Szerkesztőjével rendkívül gyorsan lehet az aktuális OKJ-nak megfelelő tanterveket, ill. felnőttképzési programokat készíteni. A szoftver informatikai megoldást nyújt arra, hogy a szakmai és vizsgakövetelmények(SZVK), valamint az iskolarendszerű szakképzéshez elkészült központi programok (KPP) alapján a szakképző intézmények gyorsan és egyszerű eszközökkel elkészíthessék saját képzési, tantervi programjaikat, szakmacsoportos alaptanterveiket. 

A rendszer alapjául az új Országos Képzési Jegyzékben található szakképesítések adatbázisa szolgál, amelyet az e-SZAKMA program integráltan tartalmaz. Az jogszabályok és az új OKJ változásainak naprakészen tartása érdekében, Interneten keresztüli "on-line" szoftver-, és adatfrissítési lehetőséggel rendelkezik a program. 

Az iskolarendszerben oktatható szakképesítésekhez készült központi programok alapján, a szakmai programot készítő felhasználó létrehozhatja az intézmény saját képzési struktúrájához tartozó tantárgyakat, amelyekbe egyszerű "fogd és vidd" módszerrel helyezheti el a tananyagelemeket. A szoftver a Központi Programokban szereplő ajánlások alapján meghatározza az így létrehozott tantárgy óraszámát, elmélet-gyakorlat arányát, továbbá - figyelembe véve az OKJ modultérképét - az adott tantárgy mely szakképesítések képzési programjaiban használható fel.  A program a szakma megnevezésének ismeretében generálja a Központi Programból a célok, feladatok, fejlesztési követelmények leírását, lehetőséget biztosít a meglévő tananyagelemek szükség szerinti kiegészítésére, valamint támogatja a tantárgyak besorolását valamelyik évfolyamra, óraszám hozzárendelésével együtt. Az felületen összeállított tantervből a szoftver egy gombnyomással generálja a szinte teljesen kész tantervi dokumentumot, amelyet később tetszőleges szövegszerkesztő programban lehet tovább finomítani, megformázni.

A programszerkesztő széles körű lehetőséget biztosít arra is, hogy a Központi Programokkal nem rendelkező szakképesítések felnőttképzési programjait is el lehessen készíteni. Az ilyen jellegű szakképesítéseknél tananyagmodulokat (tantárgyi modulokat) a Szakmai és Vizsgakövetelményekben meghatározott követelménymodulok, szakmai készségek, feladat- és kompetenciaprofilok segítségével lehet elkészíteni.

e-SZAKMA 2 Szakképzési adatbázis

eszakma2

A Szakképzési Adatbázis az e-SZAKMA Moduláris Szakképzési Szoftverrendszer központi adatbázisa, amely a szakmai és vizsgakövetelmények (SZVK), valamint a központi programok (KPP) elemi szintű adatait tartalmazza. Az adatbázisban megtalálható az SZVK teljes adattartalma, a szakképesítések, kimeneti képesítések (elágazások, rész-szakképesítések, ráépülések, alap-szakképesítések) alapadatai (évfolyamok száma, a képzés óraszáma, elmélet-gyakorat aránya) követelménymoduljai, feladatprofiljai, szakmai ismeretei, szakmai ismeret alkalmazásai, személyes-, társas-, és módszer kompetenciái.

Az adatbázis továbbá tartalmazza az iskolarendszerű szakképzésben oktatható szakmák Központi Programjainak adattartalmát is, a szakképesítések, kimeneti képesítések tananyagegységeit, tananyagelemeit, tanulói tevékenységformáit, a tananyagelemekhez rendelt feladatkompetenciákat, javasolt óraszámokat, a tananyagelemekhez tartozó szakmai kompetenciákat és azok szintjeit, továbbá az elemekhez tartozó személyes-, társas-, és módszerkompetenciákat, tanulócsoport jellegeket.

A szakképzési adatbázishoz tartozó ún. Modultérkép és Tantárgytérkép funkciók egyszerűen áttekinthető, látványos, grafikus formában képesek megjeleníteni az egyes szakképesítések, vagy akár teljes szakmacsoportok alap-szakképesítéseinek, elágazásainak, rész-szakképesítéseinek, valamint ráépüléseinek modulszerkezetét ill. az erre épülő tantárgyszerkezetet is. Ezek a programfunkciók rendkívül hatékonyan segítik a modulrendszerű oktatási programok (tantervek, felnőttképzési programok, szakmacsoportos alaptantervek) elkészítését és átláthatóságát. Kiválóan alkalmazható a képzési kínálatok elemezéséhez, a beszámíthatóság, átjárhatóság alkalmazásához, az egyéni tanulási útvonalak, tanulói modellek tervezéséhez.

A szakképzési adatbázis tartalma beépített automatikus frissítés segítségével folyamatosan naprakészen tartható, követve az SZVK és a központi programok változásait. Az adatbázis rendszer szabványos megoldásokra épül, így lehetőséget nyújt a szabványos kapcsolódási interfészek használatára más szoftverek esetében is.

e-SZAKMA 2 Pályaválasztás és pályorientáció

eszakma3A szakképzési intézmények egyik kiemelt feladata, hogy a pályaválasztással, pályaorientációval kapcsolatos közösségi szolgáltatásokat nyújtsanak a tanulóknak. Az e-SZAKMA Szoftverrendszer Pályaválasztási Modulja az új OKJ szakképesítéseihez tartozó kompetencia-térképek és a személyes kompetenciaprofilok összehasonlításával hatékony segítséget nyújthat a tanulni vágyóknak, az általános iskolától kezdve egészen a felnőttképzésig. A pályaválasztási modul elsődleges célja, hogy a kompetenciamérések feldolgozásával, a személyekhez, ill. szakmákhoz kötődő kompetenciák elemzésével, a pályaválasztáshoz, az átképzésekhez és a szakképzési-, munkaerőpiaci elemzésekhez nyújtson hathatós informatikai segítséget.

A program alapjául az új Országos Képzési Jegyzékben található személyes-, társas- és módszerkompetenciák, valamint szakmai ismeretek és ismeret alkalmazások adatbázisa szolgál, amelyet az e SZAKMA program integráltan tartalmaz.

A személyes kompetenciavizsgálat alkalmas a tanuló, munkavállaló vagy álláskereső kompetenciaprofilja és az új OKJ szakképesítések kompetencia-térképe alapján szakképesítésre, átképzésre vonatkozó optimális, a munkavállaló profiljának leginkább megfelelő szakképzési ajánlatot készíteni.

A szoftver az oktatási, képzési intézmények szinte teljes skáláján alkalmazható (általános iskolák, szakiskolák, szakközépiskolák, szakképző intézmények, felnőttképző intézmények, munkaügyi központok), a tanulók pályaorientációjának, pályaválasztásának támogatására.

A program kompetenciamodellező funkciója lehetővé teszi, hogy a tanulók - akár szüleikkel, tanáraikkal, osztályfőnökükkel vagy pályaváalsztási szakemberrel együtt - megjelöljék azokat a képességeket, készségeket melyek jellemzőek rájuk, majd a program az így kialakított tanulói kompetenciaprofil segítségével javaslatot készít a képességeiknek leginkább megfelelő szakmák listájával. A pályaorientációs javaslat elkészítésénel lehetőség van egyes szakterületekre, szakmacsoportokra is külön-külön javaslatot készíteni.

 ©TwinNet