e-SZAKMA Moduláris Szakképzés Szoftverrendszer  Belépés
twinnet 
 
Az e-SZAKMA szoftver

e-SZAKMA.NET

Felhasználói támogatás
Az e-SZAKMA 2 verziójával kapcsolatos kérdések

Mi az e-SZAKMA 2 program?

Az e-SZAKMA 2 szoftver az e-SZAKMA Moduláris szakképzési szoftverrendszer új verziója, amely integráltan tartalmazza a 2011. augusztusában megjelent új Szakmai és Vizsgakövetelmények, valamint Központi programok adatait, továbbá az ezekhez készíthető tanterv-, és felnőttképzés programszerkesztő modulokat is.

Általános kérdések

Mi az e-SZAKMA Moduláris Szakképzés Szoftverrendszer?

Az e-SZAKMA az új J-re alapuló komplex szakképzési tervező és elemzőrendszer.Az e-SZAKMA nem csak egy szoftver, hanem tartalommal feltöltött rendszer. A program egyik legnagyobb értéke (és számunkra legnagyobb munkája volt), hogy adatbázisa tartalmazza aktuális Szakmai és Vizsgakövetelmények valamint a Központi Programok adatait, azok kapcsolati rendszerét.

Hogyan segíti az intézmény munkáját a Képzési Program Szerkesztő?

A Képzési program Szerkesztő Modul lehetőséget ad arra, hogy az Központi Programok vagy a Szakmai és Vizsgakövetelmények alapján az intézmények rendkívül gyorsan elkészíthessék tantervi-, képzési programjaikat. A tantervi program készítése gyakorlatilag csak abból áll, hogy a tananyagelemeket kell "beledobálni" az általunk létrehozott tantárgyakba, majd ezután az ajánlott óraszámok alapján a tantárgy óraszámait meghatározni. A Képzési Program Szerkesztő hatékony segítséget nyújt abban is, hogy a szakképző intézmények munkatársai részleteiben is megérthessék a moduláris képzési struktúrákat és ehhez igazodó képzési programokat állíthassanak össze.

Milyen dokumentumot generál a Képzési Program Szerkesztő?

Kétféle dokumentumot lehet készíteni: tantervi programot és képzési programot. A tantervi program sablonja a NAT-hoz hasonló szerkezetű dokumentum, a képzési program pedig az FMM rendeletenek megfelelő formátumban készül.
Az Internetes alkalmazásfejlesztés tantervi programjának letöltése (380kB).

Hogyan lehet megvásárolni a programot?

A szoftvert modulonként és szakmacsoportonként lehet megvásárolni, ami lehetővé teszi, hogy csak azok a szakképesítések szerepeljenek az intézmény adatbázisában amelyekre ténylegesen szüksége van. Ezzel olcsóbb lehet a program ára, valamint kevésébé erőforrás-igényes számítógépre van szükség. A szoftver vételárát igyekszünk az eltérő iskolai igényekhez és lehetőségekhez igazítani, valamint különböző kedvezményekkel (mennyiségi kedvezmény, referenciaiskolai kedvezmény, részletfizetési lehetőség, MSZT kedvezmény stb.) elérhetővé tenni bármely szakképző intézmény számára.
e-SZAKMA megrendelőlap letöltése (Word2003 formátumban 147kB)

Milyen számítógép kell a program használatához?

A e-SZAKMA egy szerver-kliens alkalmazás, ahol a kliensoldalon csak egy böngészőprogram (min. Internet Explorer 7.0 az szükséges) szükséges. A szerver oldal erőforrása nagymértékben függ, hogy hány szakmacsoport tartalma szerepel az adatbázisban. Kb. 7-8 szakmacsoportig egy átlagos kivitelű szerverszámítógép is elegendő. Minimum követelményként 2-4 szakmacsoport esetén egy legalább 1GB RAM memóriával rendelkező korszerű PIV-es (nem Celeron!) számítógép szükséges. Ennél több szakmacsoport esetén legalább 2GB RAM memória és PIV Dual Core processzort javasolunk az optimális működéshez!

Az összes szakmacsoportot tartalmazó szerver konfigurációjaként 4GB RAM memóriát és PIV Dual Core, vagy Xenon processzoros szervereket javasolunk! A szükséges hardver feltételek kialakításában szívesen segítünk, kérje munkatársaink segítségét.Lehetőség van a szoftvert egy általunk szállított szerver számítógéppel is megrendelni, ebben az esetben garantáljuk a program - a bemutatókon is látott - működési sebességét!

Az e-SZAKMA program telepítéséhez magyar nyelvű Windows XP vagy Windows 2003 Szerver ajánlott!

Követi-e az e-SZAKMA program az OKJ változásait?

Igen! A szoftver vételára tartalmazza az egy éves szoftvervfrissítést, amelyben az OKJ esetleges változásait a Szakmai és Vizsgakövetelményekben, valamint a Központi Programokban folyamatosan nyomonkövetjük. Az egy éves terméktámogatási időszak után kedvezményes feltételekkel lehet biztosítani a további adat- és programfrissítéseket is.

Tantervek és felnőttképzési programok készítése
Kötelező-e és milyen mértékben figyelembe venni a központi programot?

A szakképzési törvény szerint: „A szakmai és vizsgakövetelmények alapján "……. a szakmai tantárgyak, illetve tananyagegységek (modulok) központi programja (tanterve) előírásai figyelembevételével szakmai programot kell kidolgozni”.

Létezik-e kötelező előírás a helyi tanterv formájára és tartalmára? 

Nem létezik.

Lehetséges-e a szakképzési megszervezése beszámíthatósággal?

Igen. A szakképzési törvény a következőt mondja:
11. § (1)  A szakképzést folytató intézményben, illetőleg a felsőoktatási intézményben folytatott tanulmányokat a szakképesítést nyújtó szakképzésben előírt – megegyező tartalmú – követelmények teljesítésébe be kell számítani. Az előzetes tanulmányok és az azokkal megegyező tartalmú követelmények teljesítésének egyidejű igazolásával a beszámítás iránti kérelmet (beszámítás iránti kérelem) a szakképzést folytató intézmény vezetőjéhez kell benyújtani. A beszámítás mértékéről a szakképzést folytató intézmény vezetője dönt. 
……
(3)  A  közoktatási törvényben szabályozott
a) szakiskolai gyakorlati oktatás, pályaorientáció, szakmai alapozó elméleti és gyakorlati oktatás, valamint
b) szakközépiskolai szakmai elméleti és gyakorlati szakmacsoportos alapozó oktatás során elsajátított és igazolt ismeretek tanulmányokba történő beszámításáról a szakképzést folytató intézmény vezetője dönt.

Egy tananyagelem integráltan tartalmaz szakmai és informatikai ismeretet. Az iskolában az informatikát külön tantárgyként tanítjuk. Hogyan lehet a tanyagelemen belül a két ismeretet szétválasztani?

A tananyagelemek az OKJ struktúra legkisebb elemei ("építőkövei"), ezért további bontásuk a programban nem lehetséges.Javasoljuk, hogy a program által készített (generált) tantervi dokumentumban az adott tantárgynál módosítsa a szakmai tartalmat úgy, hogy az szakmai tantárgyban lévő ismereteket helyezze át az informatika tantárgyba.

Összeállítottam egy tantárgyat több tananyagelemből, de számítógép által javasolt óraszám nem megfelelő, nem osztható a tanítási hetek számával, így nem tudok belőle heti óraszámot képezni az időtervezőben! Hogyan oldhatom meg a problémát?

A Központi Programban szereplő tananyagelemek óraszámai nem kötelező óraszámok, csak javaslat a tananyagelem elsajátításának időtartalmáról. Egy-egy tananyagelem tanítására nem lehet egyértelműen definiált óraszámot megadni, hiszen ez erősen függ az intézmény (iskola) tanulóinak előzetes tudásától, illetve képességeitől. Javasoljuk, hogy a tantárgy tananyagelemekből való összeállítása után a tanterv készítő a saját szakmai, iskolai tapasztalatára hagyatkova határozza meg a tantárgy óraszámát és a program által javasolt óraszámot csak irányadónak tekintse..

A iskolánkban a Központi Programon túlmutató, abban nem szereplő ismereteket is szeretnénk oktatni. Ezekhez a ismeretekhez nem találtunk tananyagelemeket a Központi Programban illetve a használható tananyagelemek szakmai tartalma nem elégséges számunkra. Hogyan tudjuk ezt kezelni?

Az OKJ lehetőséget biztosít a szabad sáv (20%) terhére az intézmény specialitásának, régiós igényének megfelelő tananyagtartalmak beépítésére. Ezt természetesen a programban is támogatjuk. Egyrész egy tantárgy tananyagelemeinek szakmai tartalmán túl lehetőség van további szakmai ismereteket is definiálni tantárgyi a "Szakmai ismeretek" ablakában. Így ha egy tantárgy szakmai leírását - a Központi programban szereplő tananyagelemek rövid szakmai leírásának összességét - szűkszavúnak ítéli vagy további ismeretekkel szándékozik bővíteni, akkor ezt az ablaknan megteheti.

Másrészt lehetőség van tantárgy létrehozására tananyagelem(ek) hozzárendelése nélkül is, ekkor azonban a szakmai tartalmat lehetőség szerint töltse ki.

Létezik-e kötelező előírás a helyi tanterv formájára és tartalmára? 

Jelenleg nem létezik.

Az adoptált programokhoz hogyan lehet tantervet készíteni? 

Az SNI tanulók képzésénél aképzési idő megnyújtható. Az e-SZAKMA programban az tantárgyak óraszámait kell megnövelni a képzés időtartamának meghossszabításához. Ilyen esetben a program figyelmeztetését nem kell figyelembe venni! Minden további műveletet a hagyományos tanterv készítésekor megszokott módon kell végrehajtani.

Hibajelenségek megoldása
 Mit tegyek ha nem látszódnak a tervezőfelület egyes elemei?

A tantervi tervező optimális használhatóságához nagyfelbontású (min. 1280x1024) monitor szükséges. Amennyiben lehetséges növelje a monitor felbontását!

Használja az F11 nyomógombot a böngészőprogram teljes képernyős megjelenítéséhez, hogy a szoftver használatakor szükségtelen menük, eszköztárak, címsorok ne jelenjenek meg.

Engedélyezze a felbukkanó ablakok megjelenítését a böngészőben, ill. állítsa be, hogy a böngészőprogram engedélyezze az Intranetes beállításokat arra a webcímre ahonnan eléri az e-SZAKMA programot.

Nem tudok időtervet készíteni, hiába kattintok az időterv nyomógombra!

Az e-SZAKMA 1.2-es verziójában a 3 éves képzések esetében probléma lehet az időterv nyomtatásával. Az 1.3-as verzióban ezt a hibát javítottuk!

Frissítse a programot a "Központi szerver" ikonra kattintva!

Kisebb eltéréseket találtam a rendeletben megjelent Központi Program tananyagelemei és a programban lévő tananyagelemek adatai között. Melyikkel dolgozzam a továbbiakban?

Mindig a hivatalosan (közlönyben) megjelent dokumentum tekinthető hiteles adatforrásnak. Az e-SZAKMA program adatforrásként az Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet publikus honlapjáról elektronikus formában letölthető dokumentumokat használja.A megjelent változások átfutási ideje a programban körülbelül egy hónap.

Javasoljuk, hogy a szoftverrel készített tanterveket és képzési programokat MINDIG ellenőrizzék le az aktuális jogforrással!

A "Szakképzési adatbázis - Modultérképek" funkcióra kattintva folyamatosan a "Kérem várjon..." üzenet jelenik meg és nem történik semmi. Mi a teendő?

Az e-SZAKMA program 1.2-es verziójában az olyan szervereknél amelyek nem IP cím alapján hanem domain névvel, vagy ún. portátirányítással működnek a FLASH alkalmazások nem jelennek meg helyesen. Amennyiben lehetséges ilyen esetben ne a domain nevet használja, hanem IP cím alapján kapcsolódjon a szerverhez. A program 1.3-as verziójában ezt a funkciót javítottuk!

Frissítse a programot a "Központi szerver" ikonra kattintva!

A frissítés esetén hiába kattintok a "Központi szerver" ikonra a frissítés nem ír ki semmit sem. Mi a teendő?

Ha nem jelenik meg a frissítési információ ellenőrizze az alábbiakat:

1. Ellenőrizze az Internet kapcsolatot! A frissítés csak az Interneten keresztül működik.

2. Ellenőrizze, hogy létezik-e a "\fokir\inbox\update" mappa az e-SZAKMA programot futtató számítógépen. Ha nem, hozza létre a mappákat!

3. Ellenőrizze, hogy legalább az 1.2-es e-SZAKMA verzióval rendelkezik! Ha korábbi verzióval rendelkezik kérjük NE frissítse a programot, hanem hívja ügyfélszolgálatunkat!

4. Lehetséges, hogy a hálózati forgalom miatt nem található kapcsolat a szerverrel. Próbálja meg a frissítést egy későbbi időpontban!

5. Ha továbbra is problémái vanna a frissítéssel, hívja ügyfélszolgálatunkat!

Az e-SZAKMA program frissítésekor nem jelenik meg a FRISSTÉS gomb és Frissítés állapota mellett semmiféle üzenet nem jelenik meg.

Ha a frissítés ablakban a FRISSÍTÉS gomb két esetben nem jelenik meg. Az egyik, ha Ön a program legfrissebb változatát használja, ekkor a a Frissítés állapota mellett az erre vonatkozó üzenetet láthatja. Ha a Frissítés állapota mellett semmiféle üzenet nem jelenik meg, akkor az Ön gépe (szervere) nem tudja felvenni a kapcsolatot az e-SZAKMA frissítő szerverével.

Kérjük, hogy - szükség esetén a rendszergazda segítségével - végezze el a következő műveleteket:

- ellenőrizze, hogy az e-SZAKMA programot futtató gépen a létezik-e \fokir\inbox\update könyvtár
Ha nem, akkor hozza létre a könyvtára(ka)t.

- ellenőrizze a ping parancs segítségével, hogy a szerver rendelkezik-e Internet kapcsolattal az e-SZAKMA frissítő szerverhez. Adja ki a konzolról az alábbi parancsot: ping update.twinnet.hu! Ha nincs válasz, ellenőrizze a szerver Internet kapcsolatát, szükség esetén kérje az intézménye rendszergazdájának segítségét.

- ha az Internet elérés tűzfalon keresztül valósul meg, akkor az e-SZAKMA automatikus frissítési szolgáltatás igénybevételéhez nyissa ki az FTP kapcsolat portjait (20,21) a tűzfalon. Szükség esetén kérje intézménye rendszergazdájának segítségét.

- ha a fent említett műveletek elvégzése után sem sikerül a frissítés, kérjük hívja terméktámogatási szolgáltatásunkat a a (+36 1) 343-6430-as telefonszámon.

Egyik kolléga létrehozott az eSzakmában felhasználónévvel egy tantervet, majd felhasználónevét megváltoztatta. Jelenleg az új felhasználónévvel a korábbi felhasználónevén létrehozott tantervet nem találja. Visszakereshető-e valahogyan?

A probléma megoldásához az intézmény rendszergazdájának kell az e-SZAKMA autentikációs rendszerét módosítani! A művelet végrehajtásának részletes, lépésenkénti leírása megtalálható az e-SZAKMA Rendszergazda kézikönyvében!

A tervezőben látható tantárgyak közül nem mindegyik jelenik meg a generált dokumentumban! Mi a teendő?

A dokumentum generálása mindig az elmentett állapotnak megfelelően történik! A probléma megoldásához nyissam meg módosításra a kijelölt tantervet, kattintson a [Mentés] gombra, majd kattintson a [Nyomtatvány] gombra a dokumentum előállításához!

A PostgreSQL szolgáltatás nem indul el!

Ellenőrizze a Windows Szolgáltatásoknál, hogy kézzel el lehet-e indítani a PostgreSQL adatbázis-kezelő rendszert. Amennyiben a kézi indításra is hibaüzenetet kap, törölje le a "Program Files\PostgreSQL\8.0\data" mappában levő postmaster.pid fájlt és próbálja újraindítani a szolgáltatást.

Az Apache szolgáltatás nem indul el!

A 2009.04.17.-i Windows rendszerfrissítés után a program néhány esetben nem indul el! A hibajelenség elsősorban a Windows 2003 Szerver operációs rendszereken jelentkezik. A probléma megoldásához módosítani kell az Apache Tomcat JAVA beállításait az alábbiak szerint:

1. Programok/Apache Tomcat 5.5/Configure Tomcat

2. Felső füleken a Java fül választása

3. Beállítás:

Initial memory pool: 512 MB

Maximum memory pool: 512 MB

Thread stack size: 256

4. Felső füleken a General fül választása

5. Start gombbal Apache Tomcat szolgáltatás indítása

6.  gomb

További segítségért kérjük hívják ügyfélszolgálatunkat!

A szoftver kezelése
 Lehet-e 21 tantárgynál többet megadni a tantervi tervezőben?

Az 1.6-os programverziótól a tantárgyak maximális száma 40 lehet, amelyet a beállítások lapon növelhet meg.

Kérjük vegye figyelmebe, sok tantárgy kialakításakor későbbi használat (pl.: naplókban, bizonyítványokban nincs ennyi sor a bejegyzéshez stb.) meglehetősen nehézkes lehet.

Lehetséges-e egy tananyagelem óraszámait és/vagy tartalmát módosítani?

Nem lehetséges! A tananyagelemek adatait a Központi Program határozza meg, amelyet az intézmény nem módosíthat. A tantárgyak óraszámai viszont szabadon megadhatók és szakmai tartalmuk is szabadon kiegészíthető.

Van-e arra lehetőség, hogy a felvitt tárgyakat a "tantervi program"-dokumentumban az általam választott sorrendben tüntesse fel?

Az 1.3-as verziótól kezdve - felhasználóink visszajelzései alapján - a tantárgyak esetében a sorszám mezőben lehet megadni a tantárgyak generálási sorrendjét. Amennyiben a tantárgyaknál nem látja ezt a mezőt, frissítse a programot!

A tantervi tervezőben a teljes képernyős módra kapcsolás után nem látszódik az eszköztár!

A teljes képernyős mód bekapcsolását az F11 billentyűvel azelőtt tegye meg mielőtt belépne a tantervi tervezőbe! Célszerű már a bejelentkezéskor teljes képernyős módba kapcsolni!

A tantervi-, képzési program tervezőben nem jelenik meg az eszköztár össze gombja!

A jelenséget a böngészőprogram saját gyorsítótárának (cache) beállítása okozhatja. Törölje a böngészőprogram helyi gyorsítótárát!

Hogyan lehet egy tantárgyat törölni?

Egy korábban létrehozott tantárgy törléséhez törölje ki a tantárgy nevét, nullázza le a tantárgy óraszámait és vegye ki az összes tananyagelemet a tantárgyból! Mentse el és zárja be tantervet, majd nyissa meg újra módosításra.

A modultérkép ill. a pályaválasztási modul különböző funkciói (kompetenciamodellezés, komnpetencivizsgálat) ablakában csak egy fehér üres felület jelenik meg és nem látszódnak az adatok! Mi a teendő?

Frissítse az Ön gépére telepített Flash Player programot. A szoftver használatához a Flash Player 9-es vagy annál magasabb verziószámú program szükséges, amelyet ide kattintva tölthet le!

Milyen böngészőprogram használata javasolt az e-SZAKMA programhoz?

Az e-SZAKMA program az Internet Explorer 7.0 vagy magasabb verzióra lett optimalizálva, a 6.0 verzióval a program nem működik helyesen, kérjük az ne használja.

Az Internet Explorer 8.0 és magasabb verziójú böngészőprogram használata esetén kérjük kapcsolják be a kompataibilitási nézet-et, a hibátlan megjelenítés céljából.

A Firefox 3.5 vagy annál magasabb verziója a tentervi szerkesztő használatához tökélestesen megfelelő. A pályaválasztási modul használatához azonban inkább az Internet Explorer programot javasoljuk!

Összefoglalva:

Internet Explorer 6.0 --- NEM JAVASOLT

Internet Explorer 7.0 --- TÖKÉLETESEN MŰKÖDIK

Internet Explorer 8.0 vagy magasabb verzió --- TÖKÉLETESEN MŰKÖDIK KOMPATIBILITÁSI NÉZETBEN

Mozilla Firefox 3.5 vagy magasabb verzió --- TÖKÉLETESEN MŰKÖDIK A TANTERVI SZERKESZTŐBEN, A PÁLYAVÁLASZTÁSI MODULHOZ NEM AJÁNLOTT

 ©TwinNet